Koľko to trvalo?

Pokiaľ ide o čas výstavby, celkovo mi to trvalo presne 6 mesiacov od prvého zamerania pozemku geodetom - až do obývateľnej verzii. Z tých 6 mesiacov mi však veľmi veľa času "zožrali" práce na dvore. S tým som sa babral asi najviac. Ak by som teda z časovej priamky vypustil dvor a letnú dovolenku, trúfal by som si tento domček teraz postavať už aj za 3 mesiace. Čo sa týka časovej vyťaženosti, venoval som sa tomu V PRIEMERE denne asi 4 hodiny (výber dodávateľov, nákup materiálu, menežment) + 2 hodiny fyzickej práce (väčšinou manipulácia so stavebným materiálom). Niekedy menej, niekedy viac. Avšak vyžadovalo si to časovú pohotovosť a flexibilitu. To znamená, že ak bolo treba niečo riešiť, hneď som "nabehol".

katalogy domov

Čo by som robil inak?

Tu je zoznam drobností, ktoré by som riešil inak, ak by som staval znovu. Zoznam vychádza z vlastných skúsenosti, ale aj skúsenosti ostatných staviteľov s ktorými sa stretávam alebo píšem.

  • naplánoval by som si vopred nielen projekt domu, ale aj okolia. Najlepšie s nejakým architektom, ktorý vie vyhotoviť aj vizualizáciu - do posledného detailu, vrátane farieb materiálov. Následne treba dôsledne dbať na to, aby sa všetky práce, ktoré je možné spraviť hneď neodkladali na neskôr. Čiže nie spôsobom "to spravíme až nakoniec". Ja som napríklad vopred netrval na tom, že aby sa hneď v rámci základovej dosky robilo aj vstupné schodisko. Myslel som si, že "jeden blbý schod" spravím aj hocikedy nakoniec. Takže prišiel báger, vykopal základy na dom, avšak na schodisko nie! Potom doviezlii betńové tvárnice do základov - avšak do schodiska nie. Potom doviezli hotový betón.... V momente, keď som to schodisko však začal reálne potrebovať, nemal som už na stavbe ani báger, ani betónové tvárnice, ani betón, ani pracovníkov čo by to spravili... Vtedy sa už totiž pracovalo na úplne inej fáze výstavby - s iným materiálom, nástrojmi a pracovníkmi. Takže "blbý schod", ktorý by v správnom okamihu zabral pár minút práce stál v konečnom dôsledku v nesprávnom okamihu niekoľko dní ručnej práce navyše, množstvo peňazí a nervov. Problém však je, že ten čo stavia prvý krát nevie, že keď zbadá na stavbe napríklad zbíjačku, musí s ňou ihneď porozbíjať všetko čo potrebuje a to aj na dva mesiace dopredu :) Nevie to, lebo ešte nevie odhadnúť, že čo všetko bude potrebovať rozbiť. Treba to však spraviť hneď, lebo ta zbíjačka je tu len dnes. Ak ju chceš zajtra, musíš si ju draho požičať, doviesť, odviesť.... Takže preto treba mať všetko vopred dobre naplánované a premyslené.
  • namontoval by som si na auto ťažné zariadenie. Pri stavaní a hlavne pri dokončovaní stavby je stále potrebné niečo prevážať. Komerčná doprava je drahá, vozík si však požičiaš hocikde za pár EUR
  • vždy treba byť minimálne o dva týždne popredu na časovej priamke. Výberové konania, materiál, rezervácia pracovníkov a strojov.
  • nespoliehať sa iba na rady majstrov, ale všetky rozhodnutia zvažovať svojim "sedliackym rozumom" a trvať na nich. Toto je fakt veľmi dôležité.
  • vždy mať vopred dohodnutú cenu za prácu. Ak ti niekto už počas začatej práce povie, že "nejako sa potom určite dohodneme" buď si istý, že sa naozaj aj dohodnete, ale ty spokojný nebudeš. Taktisto treba k dohodnutej cene DETAILNE ŠPECIFIKOVAŤ rozsah prác. Napríklad pojem "osadenie vnútorných dverí" je viaczmyselný a treba ho nahradiť definíciou "osadenie vnútorných dverí do plne funkčného stavu, vrátane úpravy otvorov, osadenia zárubní, zbrúsenia spodkov dverí a montáže kovania". Ak vaša dohoda nebude takto špecifická, priprav sa, že za jednotlivé spomenuté úkony budú majstri pýtať ďalšie peniaze.
  • všetky odkryté inštalácie by som si fotil s priloženým metrom. Jedná sa predovšetkým o elektroinštalácie, vodoinštalácie, plynoinštalácie, kúrenie, vonkajšie prípojky.... Neskôr keď sa to zakryje si už nespomenieš, že čo kadial vedie. A zrazu keď potom potrebuješ vŕtať, pripájať, nadpájať, alebo nedajbože servisovať už nevieš že kde presne tieto siete vedú. Myslel som si, že stačí iba fotiť, avšak fotky veľmi skreslujú. Treba prikladať aj roztiahnutý meter, aby sa dali siete neskôr ľahko lokalizovať.
  • hneď od začiatku by som kládol zvýšený dôraz na sektorovanie pozemku. Čiže určenie, že kde budú v budúcnosti komunikácie a kde okrasné - trávnaté časti. Miesto pre komunikácie (špinavý sektor) treba hned na začiatku spevniť kamenivom a využiť váhu náklaďákov, strojov a materiálu na jej "udupanie". Neskôr to poslúži ako vhodný podklad pre dlažbu. Naopak na budúce trávnaté časti (čistý sektor) treba na kopu separovať kvalitnú ornicu a v žiadnom prípade nedopustiť, aby sa počas stavebných prác znehodnotila stavebným kamenivom, betńom, odpadom a podobne.
  • v rámci elektroinštalácií by som preventívne z rozvodovej skrine vyviedol von do dvora ďalšie káble. Tak napájacie, ako aj dátové a to smerom k úžitkovej strane domu - tam kde nieje spevnená plocha - tak aby sa dali ľahko zakopať, neskôr vykopať, nadpojiť, atď. A to aj napriek tomu, že by som ešte nemal ani tušenie, že čo na ne neskôr napojím. Ja som takto pri výstavbe vytiahol preventívne smerom von dva elektrokáble a už teraz mám pre ne využitie. Jeden ako zdroj na elektrické otváranie brány, druhý ako elektrika pre vodné čerpadlo. Ďalšie káble však už vytiahnuté nemám a už teraz viem, že mi budú chýbať - napríklad na napojenie záhradnej búdy (osvetlenie+elektrika), alebo osvetlenie dvora zo zadnej strany, alebo neskôr možno nabíjanie auta na elektropohon :)
  • ešte pred začatím stavby by som si zopakoval základy geometrie a matematiky, vrátanie mozgového tréningu s cieľom dosiahnúť čo najrýchlejšie reakcie. V praxi totiž veľmi často budeš musieť rýchlo zareagovať - prepočítavať rôzne obvody, plochy, objemy, množstvá a ceny. Či už pri nákupe materiálu, kontrole jeho dodaného množstva, alebo platení pracovníkov za vykonanú prácu. Mať mozok v kondičke ti ušetrí stovky EUR, nervov a času.
  • .....sem ešte budem dopĺňať, ak ma niečo napadne

 

 

Tak a toto je už záver prvej časti tohoto blogu. Ak ťa projekt “dom za milión” zaujal, neváhaj a kontaktuj ma.

 

Úvod